Projekty realizowane
 
projekty zrealizowane
 
projekty lokalne
 
 
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zatrudnienia instruktora / trenera piłki nożnej w ramach projektu pn. „Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów sportowych dla dzieci w Gminie Lanckorona” współfinansowanego w ramach działania Osi 4 LEADER - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”.

więcej
opublikowane 17.04.2014
REGULAMIN REKRUTACJI - PIŁKA NOŻNA
REGULAMIN REKRUTACJI - PIŁKA NOŻNA

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeń na warsztaty z piłki nożnej- TERMIN DO 30 kwietnia 2014 r. Warsztaty z piłki nożnej współfinansowane są w ramach działania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe Projekty”.

więcej
opublikowane 14.04.2014
REKRUTACJA - PIŁKA NOŻNA
REKRUTACJA - PIŁKA NOŻNA
więcej
opublikowane 14.04.2014